Orang-orang yang datang sebelum adzan salat jumat dikumandangkan akan disambut oleh...

Orang-orang yang datang sebelum adzan salat jumat dikumandangkan akan disambut oleh...


Jawab:

Seseorang yang datang shalat jum'at sebelum azab dimundangkan akan disambut oleh para malaikat. Di mana malaikat membawa catatan buku amal yang akan mencatat orang yang pergi shalat jum'at. Malaikat akan menutup catatan buka amal pada saat khatib sudah naik mimbar.

Shalat jum'at merupakan shalat yang dilakasanakan pada waktu dzuhur hari jum'at. Shalat jum'at diwajibkan untuk dilaksanakan bagi semua orang laki-laki yang sudah mukallaf kecuali ada udzur syar'i yang dibolehkan oleh syariat. Udzur syar'i yang membolehkan seseorang tidak mengerjakan ibadah shalat jum'at adalah seseorang yang sakit sehingga tidak mampu pergi ke masjid atau seseorang yang dalam keadaan mushafir.