Perhatikan susunan basa nukleotida pada mRNA berikut! AUG CGG UUC GUA UGU UAA penggantian basa ...

Perhatikan susunan basa nukleotida pada mRNA berikut!

AUG CGG UUC GUA UGU UAA penggantian basa nitrogen pada kodon ke -5 akan mengakibatkan silent mutation apabila susunan kodon ke-5 setelah terjadi penggantian basa nitrogen menjadi -


Jawab:

Mutasi diam (silent mutation), yaitu perubahan suatu pasangan basa dalam gen (pada posisi 3 kodon) yang menimbulkan perubahan satu kode genetik tetapi tidak mengakibatkan perubahan atau pergantian asam amino yang dibentuk. 

Mutasi diam biasanya disebabkan karena terjadinya mutasi transisi (jika terjadi subtitusi basa dari golongan yang sama, misal basa pirimidin adenin dengan basa pirimidin guanain) dan tranversi (jika subtitusi basa purin menjadi basa pirimidin atau sebaliknya).

Contoh silent mutation :

Kodon GCU digantikan oleh GCC. Mutasi ini termasuk silent mutation karena walaupun basa nitrogen U digantikan dengan C namun asam amino yang dibawa tetap Alanin.

Pada kode mRNA diatas yaitu AUG CGG UUC GUA UGU UAA

kodon 1 = AUG = kodon start

kodon 2 = CGG = arginin, dapat pula kodon CGA, CGU, CGC, AGG, AGA

kodon 3 = UUC = phenilalanin, dapat pula kodon UUU

kodon 4 = GUA = valin, dapat pula kodon GUG, GUU, GUC

kodon 5 = UGU = cystein, dapat pula kodon UGC

kodon 6 = UAA = kodon stop

Jika terjadi silent mutation pada kodon ke 5 maka kodon UGU akan berganti menjadi UGC, dimana UGC tetap membentuk asam amino cystein. 

Sehingga perubahan kodon tersebut tidak merubah asam amino yang terbentuk. 


(EK)