Tentukan nilai dari operasi bentuk aljabar berikut. a.2(x+5)= b.18xy²:3x= c.(x+5)(x+4)= d.-5(2-5x)= e.(2x-5)(x-5)= f.(ax-b)(ax+b)

Tentukan nilai dari operasi bentuk aljabar berikut. 

a.2(x+5)= 

b.18xy²:3x= 

c.(x+5)(x+4)= 

d.-5(2-5x)= 

e.(2x-5)(x-5)= 

f.(ax-b)(ax+b)


Jawab:

A. 3 ( 5x - 4 )

= 3 x 5x - 3 x 4

= 15x - 2


B. -5 ( 4 x -7 )

= -5 x 4x - 5 x ( -7 )

= -20x + 35


C. 2x (-3x²- 6x - 8 )

= -2x x 3x² - 2x x 6x - 2x x 8

= -6x³ - 12x² - 16x


D. ( 3x - 4 ) ( 6x -7 )

= 3x x 6x - 3x x 7 - 4 x 6x - 4x ( -7 )

= 18x² - 21x - 24x + 28

= 18x² - 45x + 28


E. ( 2x + 5) x ( -x²- 6x + 5 )

= 2x x ( -x² + 6x + 5 ) + 5 ( -x² - 6x + 5 )

= -2x³ - 17x² - 20x + 25