Apa bedane cerkak karo geguritan?

Apa bedane cerkak karo geguritan?


Jawab

Cerkak iku karya sastra sing nduwe crita cekak gancaran kang ngandhut prastawa kang ora dawa lan ora akeh alur critane. Dalam bahasa Indonesia cerkak adalah cerita pendek atau yg sering kita sebut dengan cerpen.

Ciri ciri cerkak iku critane ringkes ,gegayutan kr lakone manungso, alir critane dumadi saka wiwitan, dredah, ngrampungake perkara. Geguritan iku bisa disebut puisi jawa. Jumlah larik e bebas, yen pada ukarane lan jumlahe.

Bedane, cerkak lan geguritan iju, cerkak nganggo wates luwih saka 8.000 ukara, yen geguritan nganggo wates 1-15 ukara saben larik.


Semoga bermanfaat,

Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url