Berikan pendapatmu bagaimana mengamalkan pancasila dalam kehidupan bermasyarakat

Berikan pendapatmu bagaimana mengamalkan pancasila dalam kehidupan bermasyarakat


Jawab

Mengamalkan pancasila dalam kehidupan sehari-hari sangat berdampak positif bagi kita ataupun lingkungan sekitat kita, masyarakat menjadi rukun, damai, aman, dan nyaman. Secara tidak sadar banyak sekali sikap-sikap kita yang mengamalkan pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Antara lain:

1. Menghargai dan menghormati pilihan agama orang lain (sila ke 1)

2. Saling membantu jika ada yang kesusahan, dam bersikap adil (sila ke 2)

3. Gotong royong, kerja bakti (sila ke 3)

4. Berpartisipasi dalam pemilu, tidak golput, diadakannya rapat disuatu daerah untuk kemajuan dan kemakmuran bersama (sila ke 4).

5. Bersikap adil terhadap permasalahan sosial yang ada, tidak memandang sebelah mata seseorang (sila ke 5).


Semoga Membantu,