-->

Apa gunanya kamu mengetahui mengetahui sifat Allah itu Al Adl​ brainly?

Apa gunanya kamu mengetahui mengetahui sifat Allah itu Al Adl​ brainly?


Jawab:

Dengan mengetahui sifat/asma Allah Yang Maha adil, dapat dijadikan contoh untuk kita dalam kehidupan sehari-hari supaya kita pun bisa berlaku demikian kepada sesama. Seperti tidak mendzalimi orang lain dengan mengurangi timbangan, atau sampai dengan ketika memutuskan perkara yang bersangkutan dengan hukum.


Semoga dapat membantu,