B. Jawa

Geguritan bahasa jawa tentang cita cita

Geguritan bahasa jawa tentang cita cita Jawab Judul: Cahya Srengenge Karya: Azizah Srengenge iki ngancani bocah-bocah kene Mlaku semangat ny...

siKutuBuku 19 Mar, 2022

Apa bedane cerkak karo geguritan?

Apa bedane cerkak karo geguritan? Jawab Cerkak iku karya sastra sing nduwe crita cekak gancaran kang ngandhut prastawa kang ora dawa lan ora...

siKutuBuku 11 Mar, 2022

Gawea ukara nganggo tembung Saloka kodhok nguntal gajah​

Gawea ukara nganggo tembung Saloka kodhok nguntal gajah​ Jawab: Sampean karo wong kae ibarat kodhok nguntal gajah. Ojo dadi kodhok nguntal g...

siKutuBuku 9 Feb, 2022

Geneya raden gatotkaca bungah atine?

Geneya raden gatotkaca bungah atine? Jawab: Amarga Gatot kaca seneng ngewangi uwong sing lagi kesusahan

siKutuBuku 1 Feb, 2022

Tembung tembung sing digunakake ana sing angel yaiku..

Tembung tembung sing digunakake ana sing angel yaiku Jawab: Kepriye, kathah Penjelasan: Kepriye artinya adalah bagaimana

siKutuBuku 21 Jan, 2022